Description

færdigheder, egenskaber og adfærd, som mennesker har brug for at integrere kønsaspekter effektivt i politikker og planer og bidrage til at skabe ligestilling mellem kønnene

Additional notes and information

Indebærer teoretisk og praktisk viden om de forskellige værktøjer, der kan bruges i denne proces, og kræver anerkendelse af, at ingen politisk eller organisatorisk indsats er kønsneutral, samt at kvinder og mænd påvirkes af politikker på forskellige måder.