Description

vaardigheden, eigenschappen en gedragingen die mensen nodig hebben om genderaspecten doeltreffend te integreren in beleid en plannen en om een bijdrage te leveren aan de gelijkheid van vrouwen en mannen

Additional notes and information

Dit impliceert theoretische en praktische kennis van de verschillende instrumenten die voor dit proces kunnen worden gebruikt. Het vraagt om erkenning van het feit dat geen enkele politieke of organisatorische actie genderneutraal is en dat vrouwen en mannen op verschillende manieren worden beïnvloed door beleid.