Description

prasmes, īpašības un uzvedība, kas cilvēkiem nepieciešama, lai efektīvi iekļautu dzimumu līdztiesības jautājumus politikās un plānos un palīdzētu dzimumu līdztiesības veidošanā

Additional notes and information

Saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumiem, nepieciešams atzīt faktu, ka neviena politiska vai organizatoriska rīcība nav dzimumneitrāla un ka politika ietekmē sievietes un vīriešus atšķirīgos veidos.