Description

Жене у развоју (ЖУР) приступ је који позива да се обрати већа пажња на жене у политикама и праксама које се баве развојем и наглашава потребу да се оне интегришу у развојне процесе. Видети такође: род и развој