Description

Toimintamalli, jossa kehotetaan kiinnittämään enemmän huomiota naisiin kehitysyhteistyöpolitiikassa ja sen käytännöissä, ja korostetaan, että heidän on otettava mukaan kehitysyhteistyöprosesseihin