Description

pristop, ki v razvojni politiki in praksi posveča večjo pozornost ženskam ter poudarja potrebo po njihovi vključitvi v razvojni proces