Description

pristup koji traži da se više pažnje posvećuje ženama u razvojnim politikama i praksama te naglašava potrebu njihove integracije u razvojne procese