Description

Od kasnih devedesetih godina dvadesetog vijeka termin „sječenje ženskih genitalija” je bio u širokoj upotrebi, i u istraživanjima i u pojedinim organizacijama. Sklonost ovom izrazu djelimično je posljedica nezadovoljstva negativnim asocijacijama koje se pridaju izrazu „sakaćenje” i nekih dokaza da je upotreba tog pojma otuđila grupe koje provode te postupke i možda čak spriječila proces društvene promjene kojim se ukida sakaćenje ženskih spolnih organa. UNICEF i UNFPA koriste izraz „sakaćenje/rezanje ženskih spolnih organa” kako bi se pridao značaj izrazu „sakaćenje” i naglasila težina tog postupka na nivou politike te istovremeno koristila terminologija koja je manje osuđujuća prema grupama koje provode takvu praksu.