Additional notes and information

Preferencja dla tego terminu wynika częściowo z niezadowolenia z negatywnych skojarzeń wiążących się z terminem „okaleczenie” oraz z dowodami świadczącymi o tym, że zwrot ten powoduje izolację społeczności stosujących te praktyki oraz hamuje proces zmian społecznych dążących do wyeliminowania okaleczania kobiecych narządów płciowych. Aby jednak oddać znaczenie terminu „okaleczenie” i położyć nacisk na nasilenie tego zjawiska na szczeblu polityk, przy jednoczesnym używaniu łagodniejszej terminologii w stosunku do społeczności stosujących te praktyki, UNICEF i Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych używają wyrażenia „okaleczanie/wycinanie kobiecych narządów płciowych”.