Description

vsaka oblika fizičnega, spolnega ali psihičnega nasilja, ki ogroža varnost ali dobrobit družinskega člana in/ali uporaba fizične ali čustvene sile ali grožnja s fizično silo, vključno s spolnim nasiljem znotraj družine ali gospodinjstva

Additional notes and information

Vključuje zlorabo otrok, incest, pretepanje žensk in spolno ali drugo zlorabo katerega koli člana gospodinjstva. Izraza nasilje v družini in partnersko nasilje se pogosto uporabljata medsebojno zamenljivo brez posebnih razlik v opredelitvi. Vendar je v številnih evropskih državah partnersko nasilje v nacionalnem jeziku in zakonodaji opredeljeno kot nasilje v družini. Zaradi tega dejstva je varstvo in podpora žensk, ki so žrtve nasilja v družini, odvisno od opredelitve pojma družina, ki morda ne priznava vseh različnih oblik družin.