Description

bet kokia fizinio, seksualinio ar psichologinio smurto forma, kuri kelia grėsmę šeimos nario saugumui ar gerovei ir (arba) fizinės jėgos ar emocinio poveikio naudojimas ar grasinimas jį panaudoti, įskaitant seksualinę prievartą, šeimoje ar namų ūkyje

Additional notes and information

Apima šiurkštų elgesį su vaikais, kraujomaišą, žmonos mušimą ir seksualinę ar kitokią prievartą prieš bet kurį namų ūkio narį. Smurto šeimoje ir smurto namuose sąvokos dažnai vartojamos pramaišiui, nedarant didesnio šių apibrėžčių skirtumo. Tačiau daugelyje Europos šalių smurtas namuose į nacionalines kalbas išverstas ir įstatymuose apibrėžtas kaip smurtas šeimoje. Dėl to smurtą patyrusių moterų apsauga ir parama joms gali būti priklausoma nuo šeimos apibrėžties, pagal kurią gali būti pripažįstamos ne visos skirtingos šeimos formos. Lietuvoje vartojama smurto artimoje aplinkoje sąvoka.