Description

zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn, równego traktowania oraz równego wykonywania i korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, takich jak środki przewidujące równe traktowanie oraz równe szanse dla kobiet i mężczyzn w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym, obywatelskim, domowym lub innym, zapewnione przed konstytucję lub prawo krajowe