Description

principper for ligestilling mellem kvinder og mænd, ligelig anerkendelse, gavn og udøvelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt foranstaltninger, der sikrer ligebehandling af og lige muligheder for kvinder og mænd på politisk og økonomisk plan såvel som socialt og kulturelt, som borgere, i privatlivet eller på et hvilket som helst andet område, hvor de pågældende principper er forfatningssikrede og/eller sikret i national lovgivning