Description

principi, kas saistīti ar sieviešu un vīriešu līdztiesību, vienlīdzīgu atzīšanu un visu cilvēktiesību un pamatbrīvību izmantošanu un īstenošanu, kā arī pasākumi, kas nodrošina vienlīdzīgu attieksmi un vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem politikas, ekonomikas, sociālajā, kultūras, civilajā, mājsaimniecības vai jebkurā citā jomā, ko garantē konstitūcija un/vai valsts tiesību akti