Description

fyzické, sexuální, psychologické nebo ekonomické násilí mezi současnými nebo bývalými manželi nebo současnými nebo bývalými partnery. Jedná se o formu násilí, která především postihuje ženy a je tedy zejména genderovaná. Statistická definice: Jakýkoli čin fyzického, sexuálního, psychologického nebo ekomomického násilí mezi současnými nebo bývalými manželi nebo současnými nebo bývalými partnery ať již pachatel sdílí nebo sdílel domácnost s obětí.

Additional notes and information

Výsledný pocit zahanbení, strachu a bezmoci vede k tomu, že partnerské násilí často zůstává neohlášeno, a tudíž jen poměrně málo pachatelů je usvědčeno. Partnerským násilím jsou nejvíce postihovány ženy ze strany jejich mužských partnerů.