Description

Fysisk, seksuel, psykologisk eller økonomisk vold mellem nuværende eller tidligere ægtefæller samt nuværende eller tidligere partnere. Det udgør en form for vold, der påvirker kvinder uforholdsmæssigt, og som derfor er tydeligt kønnet

Additional notes and information

De følelser af skam, frygt og hjælpeløshed, som volden forårsager, medvirker til et lavt niveau af anmeldelser og derfor også relativt få domfældelser. Den største andel af partnervolden udøves af mænd mod deres kvindelige partner.