Description

Obecná definice: Zabíjení žen a dívek z důvodu jejich genderu, které může nabývat forem, mimo jiné: (1) vražda ženy jako výsledek partnerského násilí; (2) mučení a vraždění žen z důvodu nepřátelství vůči nim; (3) zabíjení žen a dívek ve jménu takzvané "cti"; (4) cílené zabíjení žen a dívek v ozbrojených konfliktech; (5) zabíjení žen v souvislosti s věnem; (6) zabíjení žen a dívek kvůli jejich sexuální orientaci a genderové identitě; (7) zabíjení domorodých a původních žen a dívek kvůli jejich genderu; (8) zabíjení dívek a selektivní zabíjení plodů ženského pohlaví; (9) smrt způsobená mrzačením pohlavních orgánů; (10) obvinění z čarodějnictví; a (11) další případy zabíjení žen spojené s gangy, organizovanou trestnou činností, obchodováním s drogami a obchodováním se ženami a dívkami. Statistická definice: Zabití ženy intimním partnerem a smrt ženy jako výsledek ženy poškozujících praktik. Intimní partner je chápán jako bývalý nebo současný manžel nebo partner, ať již pachatel sdílí nebo nesdílí stejnou domácnost s obětí.

Additional notes and information

Jedná se mimo jiné o vraždu ženy v důsledku partnerského násilí, o mučení a vraždění žen z důvodu nepřátelství vůči nim, zabíjení žen a dívek ve jménu takzvané cti a jiná zabití spojená se škodlivými praktikami, cílené zabíjení žen a dívek v ozbrojených konfliktech a případy zabíjení žen spojené s gangy, organizovanou trestnou činností, obchodováním s drogami a obchodováním se ženami a dívkami. Zejména v Latinské Americe se v reakci na hrozivý nárůst počtu velmi krutých vražd žen a dívek ujal jako užitečný nástroj termín femicidio. Obdobně bylo zavedeno slovo femicidio, které má odrážet prvek beztrestnosti a institucionalizovaného násilí projevující se tím, že v těchto případech zabití stát náležitě nejedná, aby pachatele pohnal k odpovědnosti. Tento termín se používá v případech, kdy hraje roli odpovědnost státu.