Description

neaizsargāta stāvokļa, atšķirīgas varas vai uzticības faktiska izmantošana vai izmantošanas mēģinājums seksuālos nolūkos, cita starpā ietverot finansiālu, sociālu vai politisku ieguvumu no citas personas seksuālas izmantošanas

Additional notes and information

Terminu bieži vien izmanto īpaši saistībā ar bērnu seksuālu izmantošanu. Saskaņā ar Konvenciju par bērna tiesībām seksuāla izmantošana ietver bērnu seksuālu izmantošanu komerciālā nolūkā un audiomateriālos vai vizuālos attēlos ar bērnu seksuālu izmantošanu, bērnu prostitūciju, seksuālu verdzību, seksuālu izmantošanu ceļojumos un tūrismā, cilvēku tirdzniecību (vienā valstī un starp vairākām valstīm) un bērnu tirdzniecību seksuālos un piespiedu laulības nolūkos. Saskaņā ar Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību seksuāla izmantošana ietver darbību, kas saistīta ar a) seksuālu vardarbību, b) noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar bērnu prostitūciju, c) noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar bērnu pornogrāfiju, d) noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar bērnu iesaisti pornogrāfiskos priekšnesumos, e) tīšu bērna piespiešanu (seksuālos nolūkos) skatīties seksuāla rakstura aktus un e) uzmākšanos bērniem seksuāliem nolūkiem, sauktu par iedraudzināsanu.