Description

начин на живеење кога невенчан пар живее заедно во долгорочна врска што наликува на брак