Description

sytuacja, w której para niebędąca w związku małżeńskim pozostaje we wspólnym pożyciu w długotrwałym związku przypominającym związek małżeński