Description

različne skupine ljudi v neki kulturi, kontekstu in zgodovini, ki jim grozi večplastna diskriminacija zaradi vzajemnega učinkovanja različnih osebnih lastnosti ali okoliščin, kot so biološki ali družbeni spol, starost, etnična pripadnost, vera ali prepričanje, zdravstveno stanje, oviranost, spolna usmerjenost, spolna identiteta, izobrazba ali dohodek ali bivanje v različnih geografskih predelih

Additional notes and information

Pripadnost taki skupini ali zgolj veljati za njenega pripadnika povečuje tveganje neenakosti glede dostopa do pravic ter uporabe storitev in blaga na različnih področjih, kot so dostop do izobrazbe, zaposlitve, zdravstva, socialne pomoči, stanovanja, pomoči v primeru partnerskega ali institucionalnega nasilja in zaščite pred njim ter sodnega varstva.