Description

olika gruppåer av människor inom en viss kultur, kontext och historia som riskerar att utsättas för multipel diskriminering på grund av samspelet mellan olika personliga egenskaper eller grunder, såsom kön, genus, ålder, etnicitet, religion eller trosuppfattning, hälsostatus, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, utbildning eller inkomst, eller för att de bor på olika geografiska platser

Additional notes and information

Att tillhöra en sådan grupp eller att till och med uppfattas tillhöra den innebär en förhöjd risk för ojämlikhet när det gäller tillgång till rättigheter och användning av tjänster och varor inom en rad områden, såsom tillgång till utbildning, sysselsättning, hälsa, socialt stöd och bostadsstöd, skydd mot våld i hemmet eller institutionellt våld samt rättvisa.