Description

cel dotyczący równości płci wymagający wprowadzenia systemu urlopów rodzinnych i rodzicielskich, opieki nad dziećmi i osobami starszymi oraz rozwijania środowiska pracy wspierającego łączenie życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego przez kobiety i mężczyzn

Additional notes and information

Godzenie życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego jest postrzegane jako naturalne następstwo równości płci oraz środek osiągania równości płci nie tylko w prawie, ale i w życiu codziennym.