Description

doelstelling betreffende gelijkheid van vrouwen en mannen waarvoor het noodzakelijk is regelingen voor verlof wegens familieomstandigheden, ouderschapsverlof en regelingen voor de verzorging van kinderen en ouderen in te voeren, en een werkomgeving te ontwikkelen die het combineren van werk, gezin en privéleven voor vrouwen en mannen vergemakkelijkt

Additional notes and information

Het combineren van gezin/privéleven met werk wordt beschouwd als een natuurlijk uitvloeisel van gelijkheid voor vrouwen en mannen en een middel om gelijkheid van vrouwen en mannen niet alleen in het recht, maar ook in het dagelijks leven te verwezenlijken.