Description

Родитељско одсуство се одобрава било којем родитељу ради његе дјетета. Ово родитељско право може се пренијети на другог члана или чланицу породице ако државни закон предвиђа такво изузеће. Генерално долази након периода породиљског одсуства, на који у принципу има право само мајка. У неким земљама се родитељско одсуство одобрава усвојитељима или хранитељима, док друге земље усвојитељско одсуство сматрају обликом породиљског одсуства. Родитељско одсуство може се комбиновати са договорима о скраћеном радном времену. Родитељско одсуство има за циљ да олакша усклађивање радног, приватног и породичног живота, стварајући тако важну везу са родном равноправношћу.