Description

atostogos, suteikiamos bet kuriam iš tėvų, kad galėtų rūpintis vaiku

Additional notes and information

Ši tėvų teisė gali būti perduota kitam šeimos nariui, jeigu nacionalinė teisė numato tokią lengvatą. Jos paprastai seka po motinystės atostogų, į kurias iš esmės teisę turi tik motina, laikotarpio. Kai kuriose šalyse vaiko priežiūros atostogos suteikiamos įtėviams arba globėjams, kitose įvaikinimo atostogos laikomos motinystės atostogų forma. Vaiko priežiūros atostogos gali būti derinamos su darbu ne visą darbo laiką. Suteikiant vaiko priežiūros atostogas siekiama palengvinti darbo, asmeninio ir šeimos gyvenimo derinimą, taip sukuriant svarbią sąsają su lyčių lygybe.