Description

atvaļinājums, ko piešķir vienam no vecākiem, lai viņa vai viņš varētu rūpēties par bērnu

Additional notes and information

Šīs vecāku tiesības var nodot citam ģimenes loceklim, ja valsts tiesību aktos ir paredzēts šāds izņēmums. Bērna kopšanas atvaļinājums parasti sākas pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, kuru saņemt tiesības būtībā ir tikai mātei. Dažās valstīs bērna kopšanas atvaļinājumu piešķir adoptētājiem vai audžuvecākiem, savukārt citās valstīs adopcijas atvaļinājums ir grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma veids. Bērna kopšanas atvaļinājumu var apvienot ar nepilnu darba laiku. Bērna kopšanas atvaļinājuma mērķis ir veicināt darba, privātās dzīves un ģimenes dzīves saskaņošanu, tādējādi radot būtisku saikni ar dzimumu līdztiesību.