Description

verlof dat aan beide ouders wordt verleend om voor een kind te zorgen

Additional notes and information

Dit recht van ouders kan worden overgedragen aan een ander familielid als de nationale wet in die mogelijkheid voorziet. Het verlof volgt in het algemeen op een periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof, waarop in principe alleen de moeder recht heeft. In sommige landen wordt ouderschapsverlof ook verleend aan adoptie- of pleegouders, terwijl andere adoptieverlof als een vorm van zwangerschaps- en bevallingsverlof beschouwen. Ouderschapsverlof kan worden gecombineerd met deeltijdarbeid. Ouderschapsverlof streeft ernaar de combinatie van werk, gezin en privéleven te vergemakkelijken, en legt daarmee een belangrijke koppeling naar de gelijkheid van vrouwen en mannen.