Description

Послови који се обављају у домаћинству у циљу задовољавања основних потреба чланова/ца домаћинства, као што су кување, чишћење, брига о деци, старима или зависним члановима породице. Видети такође: подела послова у домаћинству

Additional notes and information

Традиционално, ови послови нису плаћени, нити особа која их обавља тиме добија моћ или статус. У многим друштвима чак, особе задужене за ове послове у домаћинству су у подређеном положају и најчешће су то девојчице и жене, чак и када су запослене ван домаћинства.