Description

Економија неге је облик радне активности, материјалне и социјалне, која се може сматрати бригом о постојећој и будућој радној снази, као и популацији у целини, укључујући обезбеђивање хране, одеће и склоништа у домаћинству.

Additional notes and information

Друштвена репродукција односно обезбеђивање свих ових потреба, кроз економску активности, било да је плаћена или неплаћена.