Description

žmogaus teisių pažeidimas ir moterų diskriminacijos forma, įskaitant visus smurto dėl lyties veiksmus, kurie daro arba gali padaryti moterims fizinę, seksualinę, psichologinę arba ekonominę žalą ar sukelti kančias, įskaitant grasinimus tokiais veiksmais, prievartą ar savavališką laisvės atėmimą, tiek viešajame, tiek asmeniniame gyvenime

Additional notes and information

Smurto prieš moteris formas ir apraiškas lemia socialinės ir kultūrinės normos, taip pat kiekvienos socialinės, ekonominės ir politinės sistemos dinamika. Veiksniai, tokie kaip moterų rasinė arba etninė kilmė, kasta, klasė, migrantės ar pabėgėlės statusas, amžius, religija, seksualinė orientacija, santuokinė padėtis, negalia arba ŽIV nešiotojos statusas turės įtakos, kokias smurto formas jos patirs ir kaip tai išgyvens. Kalbant apskritai, smurto prieš moteris apibrėžtyse ir aprašymuose pabrėžiama, kad ši smurto rūšis grindžiama lytimi, todėl sąvokos „smurtas prieš moteris“ ir „smurtas dėl lyties“ dažnai vartojamos sinonimiškai. Kai kuriuose terminuose išsireiškimas „prieš moteris“ vartojamas siekiant nurodyti aukos lytį. Kitose sąvokose, kaip antai, „vyrų smurtas prieš moteris“, siekiant išvengti lyčių neutralumo pabrėžiama ir kaltininkų, ir aukų lytis.