Description

Економија бриге је облик радне активности, материјалне и социјалне, која се може сматрати бригом о постојећој и будућој радној снази, као и популацији у цјелини, укључујући обезбјеђивање хране, одјеће и склоништа у домаћинству. Друштвеном репродукцијом задовољавају се све такве потребе, било да су плаћене или неплаћене.