Description

Старање се може, веома широко, дефинисати као брига/њега и задовољавање физичких, психолошких, емотивних и развојних потреба једне или више особа.

Additional notes and information

Пружатељи услуга могу бити јавне и приватне здравствене установе, социјални радници и раднице у јавном сектору, приватне и јавне агенције, предузећа и радници/е, волонтерске организације, вјерске организације и мреже, рођаци и пријатељи. Различита правила и модалитети могу да се примијене на сваку од ових категорија.