Description

Ekonomija brige je oblik radne aktivnosti, materijalne i socijalne, koja se može smatrati brigom o postojećoj i budućoj radnoj snazi, kao i populaciji u cjelini, uključujući osiguravanje hrane, odjeće i skloništa u domaćinstvu.

Additional notes and information

Društvenom reprodukcijom zadovoljavaju se sve takve potrebe, bez obzira da li su plaćene ili ne.