Description

sieviešu un vīriešu cilvēkresursi un vienlīdzīga darbība visās darba, projektu vai programmu jomās

Additional notes and information

Dzimumu līdztiesības scenārijā paredzēts, ka sieviešu un vīriešu dalība ir proporcionāla viņu skaitam iedzīvotāju vidū. Tomēr daudzās teritorijās sieviešu dalība ir zemāka par paredzēto, pamatojoties uz iedzīvotāju dzimumsastāvu (nepietiekama sieviešu pārstāvība), savukārt vīriešu dalība ir augstāka par paredzēto (pārmērīga vīriešu pārstāvība).