Description

rīcība, kuras mērķis ir veicināt noteiktas cilvēku kategorijas locekļu - šajā konkrētajā gadījumā sieviešu - piekļuvi viņiem garantētajām tiesībām tādā pašā mērā, kā citu kategoriju locekļiem - šajā gadījumā vīriešiem

Additional notes and information

Dažos gadījumos diskriminācijas rašanās iemesls ir fakts, ka vienu un to pašu noteikumu piemēro visiem, neņemot vērā būtiskas atšķirības. Lai labotu un novērstu šāda veida situāciju, valdībām, darba devējiem un pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina, ka viņi veic savu noteikumu un prakšu pielāgošanas pasākumus, lai šādas atšķirības ņemtu vērā, proti, viņiem jārīkojas, lai pielāgotu pastāvošās politikas un pasākumus. Pozitīva pasākuma koncepciju parasti starptautiskajos tiesību aktos apzīmē kā “īpašus pasākumus”. Šādus pasākumus apraksta ar atšķirīgiem terminiem, kuriem var būt arī atšķirīga nozīme un interpretācija dažādos valstu kontekstos un piemērošanas jomās. Visplašāk zināmie termini ir pozitīva rīcība, preferenciāls režīms, īpaši pasākumi, īpaša rīcība un pozitīva diskriminācija.