Description

forma wykorzystywania seksualnego jednostek poprzez użycie lub groźbę użycia siły, często mająca miejsce w czasie konfliktów zbrojnych lub okupacji wojennej