Description

Seksualno ropstvo je oblik seksualnog iskorištavanja pojedinaca upotrebom ili prijetnjom sile, često se dešava u vrijeme oružanog sukoba ili ratne okupacije.