Description

osoba, která dává přednost jinému pohlaví, než je pohlaví, s nímž se narodila, a aby tento pocit vyjádřila, cítí potřebu podstoupit fyzické změny svého těla, například hormonální anebo chirurgickou léčbu