Description

osoba, ktorá uprednostňuje iné pohlavie než vlastné anatomické pohlavie, a cíti potrebu podstúpiť fyzické zmeny, ako je hormonálna liečba a/alebo chirurgický zákrok, aby dokázala tento pocit vyjadriť