Description

Лице, което предпочита пол, различен от този при раждането му, и изпитва потребност да се подложи на физически промени на тялото си, за да изрази това чувство, като приемане на хормони и/или хирургическа операция.