Description

dikotom uppdelning som härör från en befintlig genusordning och från förknippandet av maskulinitet med det offentliga och femininitet med det privata