Description

dihotomija, ko rada tās dzimtiskotais raksturs, kā arī maskulinitātes saistīšana ar publisko, bet feminitātes - ar privāto jomu