Description

prakse, škodljive za ženske in dekleta, ki so zakoreninjene v diskriminaciji in povezane s „tradicijo“

Additional notes and information

Izraz ni priporočljiv, ker implicira, da take prakse izvirajo skoraj izključno iz nezahodnih kulturnih tradicij in v njih vztrajajo. Lahko pušča tudi vtis, da se v zahodnih družbah ne izvajajo prakse, škodljive za dekleta in ženske, ali celo, da so organi mednarodnih pogodb o človekovih pravicah spregledali njihov obstoj v zahodnih družbah. Zato je zaželen izraz „škodljive prakse“.