Description

operačný nástroj, ktorý možno použiť samostatne alebo spoločne s iným nástrojom na vytvorenie veľmi odlišných programov, pokiaľ ide o ciele, prístupy a rozmery, ktoré pomôžu dosiahnuť rodovú rovnosť

Additional notes and information

Niektoré sú praktické, pripravené na používanie nástroje „ako na to“ (napríklad príručky a súbory nástrojov), zatiaľ čo iné sú prepracovanejšie kombinácie rôznych prvkov, napríklad rodové štatistiky.