Description

instrument operacyjny, który może być wykorzystany sam lub w połączeniu z innym w celu kształtowania bardzo różniących się programów pod względem celów, podejść i aspektów, tak aby pomagały w osiągnięciu równouprawnienia płci

Additional notes and information

Niektóre z nich są gotowymi narzędziami praktycznymi (takimi jak podręczniki czy zestawy narzędzi), inne natomiast to bardziej rozwinięte połączenia różnych elementów, takich jak statystyki dotyczące płci.