Description

Интегриране на перспективата на пола в разбиранията за процесите и изграждането на личностите, социалните явления, разсъжденията, отношенията, секторите на действие, обществените подсистеми и институциите.

Additional notes and information

По отношение на хората терминът „социализация според пола“ се отнася до процеса на социализация според доминантните норми относно половете. Може да се отнася и до възприемането на алтернативна полова идентичност, както и до превъзходството на всички признати форми на проява, възприемане и разрушаване на пола (полова флуидност). Съвременната концептуализация на определянето на пола в сферата на половата идентичност на жените е исторически задължена на известната теза на Симон Дьо Бовоар, изразена във Втория пол: „Човекът не се ражда, а по-скоро се превръща в жена“.