Description

Sooaspekti lõimimine inimeste, nähtuste, asjade, suhete, tegevusvaldkondade, sotsiaalsete alasüsteemide ja institutsioonide mõtestamisesse ja konstrueerimisse

Additional notes and information

Soolisustamine tähendab inimeste sotsialiseerimise protsessi domineerivate soonormide kaudu. Samuti võib see tähendada alternatiivse sooidentiteedi võtmist ning kõikide tunnustatud sooliseks olendiks olemise viiside ületamist (sooline voolavus). Tänapäevane soolisustamise mõiste naiste sooidentiteedi kontekstis võtab hästi kokku Simone de Beavoir’i kuulus lause „Teisest sugupoolest“: „Naiseks ei sünnita, vaid saadakse.“