Description

uključivanje rodne perspektive u razumijevanje i percepciju osoba, fenomena, razmišljanja, stvari, odnosa, područja djelovanja, društvenih podsistema i institucija

Additional notes and information

U ovom kontekstu izraz "orođivanje" označava proces socijalizacije u skladu s dominantnim rodnim normama. Može se također odnositi na usvajanje alternativnog rodnog identiteta i nadilaženje svih poznatih načina izražavanja, doživljavanja i ukidanja roda (rodna fluidnost). Suvremeno poimanje orođivanja u području rodnog identiteta žena duguje svoje povijesno značenje slavnoj tezi Simone de Beauvoir, izraženoj u njezinom Drugom spolu: "Ženom se ne rađa, već postaje."