Description

a nemek közötti egyenlőség előmozdítására vagy elérésre szolgáló intézkedés, amely a panaszokon alapuló modell alternatíváját jelenti azáltal, hogy előretekintve megkívánja a különböző szervektől, így az állami hatóságoktól és a munkáltatóktól, hogy kezdeményezőleg lépjenek fel ahelyett, hogy csupán a panaszokra reagálnának

Additional notes and information

Ezek az intézkedések proaktívak, amennyiben céljuk a fennálló gyakorlatok megváltoztatása, jövőbeni gyakorlatoknak a nőkre gyakorolt hatásuk tekintetében történő vizsgálata, vagy kifejezett politikák végrehajtása a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében.